E-40 - Give Her the Keys

Yeah, yeah

Yeah Mane!
It's Magic!
E40 & my partna T-Pain
(Nappy Boy!!)

[Chorus]
Open up that garage
It's a big fat car
With a big fat bow ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.