Junco - Quore Zingaro

Tu vas t'asseoir ici et tu vas m'écouter, la femme que j'aimais
Tu me l'as fait quitter et je suis devenu cet homme que voilà
Et te voilà perdue, ép...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.