Junco - Bella Sin Alma

Y ahora sientate, en esta silla
esta vez escuchame, sin interrumpirme
hace tanto tiempo que, quiero decirtelo
vivir contigo, es ya inutil
todo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.