D-51 - Stand Up!

Stand Up! そう恋愛も
見る夢も 自由も
たった一つの心で選んでいくんだ
進め! 傷も 失敗も 全て
いつか勇敢な物語
絶好 チャンス
超でっかい 幸あれ
いつから 負けに目を伏せていた
非常事態のサイレン聞き流し
今では 強がりな臆病で
改善策は神のみぞ知る
あきらめて 改めて
幸せってや...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.