Fler - Warum Bist du So?

Ich denk' heute an früher, du warst Breaker und Sprüher
Du warst für deine Brüder sowas, wie ein Held, ein Führer
Du warst ein Ghettostar, du warst ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.