Kitty Kat - Anti Ansage

A-G-G-R-O
Anti Alles, Anti Ansage
A-G-G-R-O
Und es ist besser wenn du rennst, Junge
A-G-G-R-O
Ihr und wir, wir haben nichts gemeinsam
Es ist
A-...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.