Rolf Zuckowski - Lasst Die Kinder Singen

Lasst die Vögel ziehen
Lasst die Blumen blühen
Lasst die Bäume Früchte tragen
Rot und gelb und grün

Lasst der Ewigkeit
Noch ein bisschen Zeit
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.