Hannes Wader - Bella Ciao

Eines Morgens in aller Frühe
Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Eines Morgens in aller Frühe
Trafen wir auf unseren Feind
Eines Morgens ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.