Nancy Ajram - Yay

ياي سحر عيونه ونظراته
اول ما اتلاقينا عين بعين
ياي شو مهضومه كلماته
دبت في كلمه كيف لو كانو اتنين

كلمه وصار قلبي بكلمه
نار علي نار بسمه ع بسمه...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.