Nancy Ajram - يلا

يلا، يلا خلينا نفوق يلا، يلا، يلا
يلا، يلا نهدى ونروق يلا، يلا، يلا

من قلبي بدعي إن ده يبقى لي إن شاء الله
ده حبيبي ده اللي إمتلكني يا ناس يا أهل الل...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.