Vox Dei - Genesis

Cuando todo era nada, era nada el principio
Él era el Principio, y de la noche hizo luz
Y fue el Cielo, y esto que está aquí

Hubo tierra, agua...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.