Baby Rasta - Tu Cuerpo Quiero Tocar

Looney Tunes!
Baby Rasta y Gringo!
Yeah Yeah!
Flow Music!
Come on!

Tu cuerpo quiero tocar
Tan solo un beso robar
y cada vez que pienso en ti ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.