Baby Rasta - Te Quiero Ver

Come on, come on

Yo quiero ver, yo quiero ver
Como tu cuerpo me provoca
Niña, llévame contigo antes que salga el sol
Quiero sentir, quiero senti...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.