Niña Pastori - El Color del Agua

Enamorada de verdad mis ojos brillan al pensar
En su mirada tan profunda y sin igual
Cuando intento describir no hallo la Forma de expressar
Lo her...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.