JT - Hard Knock Life (Ghetto Anthem)

Check the bassline out, uh-huh
Jigga (bounce wit it), uh-huh uh-huh uh-huh, yeahh
Let it bump though

It's the hard knock life (uh-huh) for us
It...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.