O.C. - Respect Tha Drop

[O.C.]
Blood pulsatin, adrenaline flowin
Full moon at night, on the stoop gettin right
I'll never forget the day before
Son told me to tuck my ice in ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.