Public Announcement - Papi

Yeah! What's up mami?
(Ooh papi)
You know how papi like it
(Hmm como te gusta papi)
Don't be shy
(Sigue amando me)
Come on
(Ay papi)
Take me
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.