Niña Pastori - En Una Canasta

Y en una canasta
Yo vendo mis rosas
También llevo lirios
Ay pa' la niña hermosa

Y claveles llevo
Pal que se enamora
Yo vendo jazmines
Prima mía vendo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.