O.C. - Jewelz

Uhh, Uhh, yea, yea, ha
Come on, Come on, Come on
Ha
What, yea
Diggin In The Crates ya'
Come on, Come on, Come on
Uhh, yea
Lord Finesse ya'
Check it, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.