Shaquille O'Neal - I'm Outstanding

I was born three six seven eighteen with ???? on the wisdom
Hail to the moon, just like Kunta Kinte
That means I'm gifted from the get-go
Mom's you ne...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.