Ty Dolla $ign - Murder Charge

I put that on my momma
She look just like Rihanna
Nobody say a word (pull up with the movements and)
It's bloody, bloody murder

Pull up with the...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.