Brytiago - Netflixxx

Hoy yo soy solo para ti
Hoy no soy mucho para ti
Yeah

Siempre estoy pendiente a mi negocio
Yo creo que eso te gusta de mí
Un piso alto, ya...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.