Moses Pelham - Oh Love

Geht's um das was ich fühl
Bin ich wie n' Wachsoldat
Ich blinzel nie, zeig mich kühl
Doch alles Show, ich tu nur hart
Geht's um das was ich denk'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.