Haftbefehl - Aus Hater werden Fans

Ah, Ah, Ah
Aus Mädchen werden Frauen und aus Frauen Nutten
Aus Kindern werden Männer und aus ihnen Pusher
Der Drogendealer wird reich und dann obse...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.