Ozuna - Dile Que Tú Me Quieres

Yo sé que tus padres
No te quieren conmigo
No sé si será por mis tatuajes
O la forma en que yo vivo

Dile que tú me quieres
Que no le haga ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.