Dani Martín - Que Se Mueran de Envidia

Me duele el alma y ya no se qué hacer
Decírtelo a la cara hoy, es mirarte lejos
Me duele el alma y voy a resolver
Contarte lo que yo soñé, mucho an...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.