Frida Gold - Rebel in Chanel

Hey, dreh' den Bass auf
Ich komm' mit meinen Schwestern

Rebel in Chanel, Rebel, Rebel in Chanel
Rebel, Rebel in Chanel, in Chanel
Rebel in Chane...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.