Frida Gold - Ich hab Angst

Ich bin nicht okay, nichts ist okay
Manchmal denk' ich ich geh' drauf
Weil es keiner versteht wie's sich in mir dreht
Dann denk' ich "Ach komm, hör...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.