Ozuna - No Quiere Enamorarse

Superiority
Nadie puede conquistarle (gaby music)
No quiere enamorarse
Porque a su corazón le mintieron
Falsas promesas le dijeron (me tiro oz...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.