Marsimoto - Usain Bolt

Ich hab 'nen goldenen Pass mit 'nem grünen Adler drauf
Ein schwarzes Schaf, das mit Peter Hartz Afghane raucht
Alle haben Hunger, Marsi holt den Mar...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.