Marsimoto - Green Pangea

Marsi Pangea

Green, green, green, green

Ich fahr durch die Townships, Marsi Mandela
Paar Fahrfehler macht doch jeder mal im Favela
Trainier' '...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.