Marsimoto - An der Tischtennisplatte

Ich häng mit meinem Boys-Noize-T-Shirt zu Hause ab
Sitz vor meiner Panasonic-Stereoanlage, die ich schon seit 1996 hab
Mach mich auf meim 8-Quadratmet...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.