Balbina - Seife

Nicht jeder Fehler geht weg
Egal wie viel Tipp-Ex man draufkleckst
Da bleibt ein Fleck zurück
Der Fleckenteufel freut sich „Wie entzückend!“

Ich habe...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.