Drake - 2 On/Thotful

Let's get, I can't wait to trick man
It's gonna be so sweet

Still like, "Can you hit it with your OVO goose on?"
I'm like, "What are you on?"
Told me...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.