Drake - Lose My Mind

Lets get it shawty!
Oh this that shit right here nigga
What's up? What's up?
103 yo, nigga 103, yo!
When this shit drop in the club nigga
Yeah, it go,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.