Manuel Carrasco - No Dejes De Soñar

Hay una estrella en tu interior
Ya sé que no la puedes ver
Hay tanta luz que se apagó
Ya sé que tu dolor se fue

Y cuéntame, puedes contar
N...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.