Manuel Carrasco - Llámame Loco

Me disparé a mi mismo no sé cuantas veces
Y mal herido sigo andando, sigo en pie
Porque a su lado esquivo el fuego de la muerte
Porque en su lla...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.