Nicki Minaj - Roman in Moscow [Explicit Version]

I’m big willie, no bike gear
I told you bitches last year I’m a rap bitch nightmare
That’s why I call you Buzz Lightyear
’Cause by the time you start ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.