Nicki Minaj - Roman's Revenge

I am not Jasmine, I'm Aladdin
So far ahead, these bums is laggin'
See me in that new thing, bums is gaggin'
I'm startin' to feel like a dungeon dra...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.