Soulja Boy Tell 'Em - Yahhh

Hey, Dem 30/30 Boyz, Soulja Boy and Arab
We got somthin new for y'all
When a motherfucka be in your face
Just on your nerves, talkin shit
And you ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.