Soulja Boy Tell 'Em - Yamaha Mama

[Soulja Boy]
Hey whats up whats up dis ya boy Soulja Boy Tell 'em,
When you get dis message, pack ya bags,
Cause we going on a trip (trip)

It'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.