Royce Da 5'9" - Life

Come here Royce

(Come over here, sit down, let me talk to you)
(Right here, over here)
(Sit on daddy's lap)
(I want to tell you something)

[C...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.