Field Mob - Betty Rocker

You got to get ya cut get a coke make a soda
Mix it up whip it up a put in a pot

Cook it up let it sit till it rock chop
It up bag it then put on the...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.