Jermaine Dupri - Jazzy Hoe's Part 2

Jd- Yo mutha f*****
They call me jay dee.
Yeah short for go Chuck that shit an do a, yeah you know.

My mofos comin on da street.
Beatin any chick or ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.