Justin Quiles - Loco

Yo soy loco cuando lo mueve así (así)
Duro, encima de mí (mí)
Dale, ponte pa' mí (pa' mí)
Que te quiero sentir
Sabe' que me muero por ti (por ti) ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.