Moses Pelham - LAPPEN WIE DU

Guck mal Lappen wie du, kriegen ihre Meinung aus der BILD
Lappen wie du, sind genau, was keiner will
Krass, dass Lappen wie du nich' nur mehr in ihr...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.