Niña Pastori - Ese Gitano

Ese gitano bandolero
Me enamoró, cuánto le quiero
Sus ojos verdes de esperanza
Los lunares de su pañuelo

El habló palabras de amor
Que yo creí...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.