Cazzu - TURRA

Tú me dice', "Turra, turra"
Sos una descarada, turra", ja
(Que este guacho me tiene mal
Me está dando un par de vuelta'
Pero me parece que está la...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.