Álvaro Díaz - Miénteme

Baby, yo sé que soy un desastre
Miénteme y dime que ya me olvidaste
Pero cómo vamos a ocultarle
Que tal vez fuiste tú el que me llamaste

(Ra-rau...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.