Selena gomez - Buscando Amor

Salen pa' que la' vean
Se pierden en el ritmo
No están buscando amor
No están buscando amor

Deja que te lleve el ritmo
Así es que me gusta, así...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.